η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί η 
1η Mαρτίου 2004
οι αιτήσεις, μαζί με το υλικό μπορούν να αποστέλλονται στα γραφεία του Φεστιβάλ, 
Bασ. Kωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα, τηλ. +7 

 

 


PHOTO GALLERY 2003
all photos©NIKOS PILOS -ECOCINEMA

     
 

1 - 2

 
   
ecocinema.gr©2003